Portada
CENTRE MÈDIC BUSQUET
Avís Legal
 

En compliment del què s’estableix a la Llei 34/2002 de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:
Propietari de la Web: Centre Mèdic Busquet
Responsable legal de la Web: Neus Busquet Duran, NIF: 39147303S
Domicili fiscal: Pau Claris, 2   08221-Terrassa, Barcelona
E-mail de contacte: consulta.busquet@newgen.es
Telèfon de contacte: 937881859

Protecció de les dades personals

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de TOTULLSA, SLP amb CIF B65882961 i domicili social situat a PAU CLARIS 2 08221, TERRASSA (BARCELONA) , amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, TOTULLSA, SLP informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
TOTULLSA, SLP informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TOTULLSA, SLP es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic consulta.busquet@newgen.es.
També l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de TOTULLSA, SLP, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu epujol@newgen.cat o al telèfon 937.881.859. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Copyright del material fotogràfic del lloc Web

Tot el material fotogràfic de la Web es propietat de Cristina Pujol i de Neus Busquet i es prohibeix la seva còpia o reproducció per qualsevol mitjà sense l'autorització escrita dels propietaris.